دریافت آنی گزارشات با ایمیل و پیامک

لایک فالوور طوری طراحی شده است که هنگام خرید از سرویس های ورد نظر قالب یه ایمیل خرید و..برای شما ارسال میکند که میتوانید انجام سفارشات خود را مشاهده کنید لایک فالوور میکوشد تا به بهترین نحو خدمات خود را به مشتراین عزیزاراعه کندوبه زودی سیستم پیامکی لایک فالوور راه اندازی میشود